عضویت

عضویت در انجمن ایران‌شناسی ایران

انواع عضویت مطابق اساسنامه

1) عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته ایران‌شناسی و رشته‌های دانشگاهی مرتبط (فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، تاریخ ایران، باستان‌شناسی ایران، زبان و ادبیات فارسی و زبان‌شناسی) باشند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به ‌عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی ارشد و بالاتر در دیگر رشته‌های دانشگاهی (غیرمذکور در بند 1) که آثار و فعالیتهایی در زمینه ایران‌شناسی داشته ­اند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: افراد دارای درجه کارشناسی در هر یک از رشته‌های مذکور در بند 1 می‌توانند تنها با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

 

2) عضویت وابسته:

افراد دارای درجه کارشناسی که مدت پنج سال به ­نحوی در یکی از رشته‌های دانشگاهی مذکور در بند 1 شاغل باشند.

3) عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌ ایران‌شناسی و رشته­ های دانشگاهی مرتبط یادشده در بند 1 به تحصیل اشتغال دارند.

4) عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به ‌عضویت افتخاری انجمن درآیند.

 

شیوه درخواست عضویت:

علاقه مندان به عضویت در انجمن ایران‌شناسی ایران می توانند با تکمیل کاربرگ  و فرستادن مدارک مدارک خود را در قالب یک فایل Zip درخواست عضویت خود را به ایمیل anjomaneiranshenasi@yahoo.com ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1) عکس شخصی    2) تصویر صفحه نخست شناسنامه    3) تصویر پشت و روی کارت ملی    4) تصویر آخرین مدرک تحصیلی   5 ) تصویر کارت دانشجویی مقطع کنونی (برای دانشجویان)    6) تصویر حکم یا احکام عضویت هیأت علمی یا تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (برای مدرسان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی) 7) تکمیل کاربرگ درخواست عضویت

پس از بررسی مدارک در دبیرخانه و هیأت مدیره انجمن، پاسخ درخواستهای عضویت از طریق پست الکترونیکی به اطلاع خواهد رسید.

 

کاربرگ درخواست عضویت اعضای حقیقی