آرشیو

دبیرانجمن ایرانشناسی: در انتقال هویت ایرانی کوتاهی داشته‌ایم

دبیرانجمن ایرانشناسی: در انتقال هویت ایرانی کوتاهی داشته‌ایم

آذر 30, 1401

تهران- ایرنا- دبیر انجمن ایرانشناسی در تحلیل بی‌توجهی به عِرق ملی و هویت ایرانی در برخی رویدادهای سیاسی و اجتماعی اخیر می‌گوید: رویدادهای اخیر نشان داد که در زمینه آموزش مستقیم و غیرمستقیم هویت ایرانی کوتاهی داشته‌ایم. با توجه به این که امسال سازمان یونسکو شب یلدا را به نام کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان […]