نخستین بازدید علمی انجمن ایران‌شناسی ایران

نخستین بازدید علمی انجمن ایران‌شناسی ایران
دی 11, 1402
274 بازدید

نخستین بازدید علمیانجمن ایران‌شناسی ایران ♦️ بازدید از موزه ملی ایران (موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی) ♦️ روایتگر: استاد فرزان احمدنژاد 🗓️ آدینه ۱۵ دی ۱۴۰۲🕰️ ساعت ۱۰ تا ۱۴ 📞 شماره ثبت نام: ۰۹۱۲۲۸۰۶۹۳۴ انجمن ایران‌شناسی ایران

نخستین بازدید علمیانجمن ایران‌شناسی ایران
♦️ بازدید از موزه ملی ایران (موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی)
♦️ روایتگر: استاد فرزان احمدنژاد
🗓️ آدینه ۱۵ دی ۱۴۰۲🕰️ ساعت ۱۰ تا ۱۴
📞 شماره ثبت نام: ۰۹۱۲۲۸۰۶۹۳۴

انجمن ایران‌شناسی ایران