مشارکت انجمن ایرانشناسی در کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مشارکت انجمن ایرانشناسی در کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
خرداد 5, 1402
204 بازدید

به گزارش انجمن ایران شناسی در حاشیه دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنل «ایرانشناسی؛ ابعاد و مولفه‌ها» با حضور اندیشمندان این حوزه و با ارائه سخنرانی‌ شماری از اعضای انجمن ایرانشناسی برگزار شد.در این پنل، دکتر محمود جعفری دهقی درباره بن‌مایه‌های اصلی پایداری ایران، دکتر سورنا فیروزی درباره نقش طبیعت در فرهنگ ایران، دکتر […]

به گزارش انجمن ایران شناسی در حاشیه دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنل «ایرانشناسی؛ ابعاد و مولفه‌ها» با حضور اندیشمندان این حوزه و با ارائه سخنرانی‌ شماری از اعضای انجمن ایرانشناسی برگزار شد.در این پنل، دکتر محمود جعفری دهقی درباره بن‌مایه‌های اصلی پایداری ایران، دکتر سورنا فیروزی درباره نقش طبیعت در فرهنگ ایران، دکتر رجبی درباره معیار و معنای ایرانیت، نوذر جعفری درباره مولفه‌های هویت ایرانی و زمان رضاخانی درباره نقش ایران در تطور و گسترش تمدن اسلامی سخن گفتند.پس از ایراد سخنرانی‌ها، حاضران به طرح نظرات و پرسش‌هایی از سخنرانان پرداختند.پنل یادشده، به صورت برخط در فضای مجازی نیز پخش می‌شد.دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، روزهای سوم و چهارم خرداد 1402 در تهران برگزار شد.