راه‌اندازی نخستین موزۀ نثر فارسی در سبزوار با همکاری انجمن ایران‌شناسی ایران

راه‌اندازی نخستین موزۀ نثر فارسی در سبزوار با همکاری انجمن ایران‌شناسی ایران
خرداد 5, 1402
420 بازدید

پیام بنیانگذار نخستین موزۀ نثر فارسی به شرح زیر منتشر شد: همراهان ارجمند استادان بزرگوار درود بر شما اواسط اردیبهشت کوشیدیم که «نخستین موزهٔ نثر فارسی» را افتتاح کنیم؛ موزه‌ای که انجمن ایران‌شناسی ایران و شخص استاد دکتر جعفری دهقی فرهیخته از پشتیبانان آن بود. مایلم گزارشی از «موزهٔ نثر فارسی» تقدیم شما ارجمندان کنم.در […]

پیام بنیانگذار نخستین موزۀ نثر فارسی به شرح زیر منتشر شد: