انجمن ایران‌شناسی ایران

انجمن ایران‌شناسی ایران

بسمه تعالی

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی

کمیسیون انجمنهای علمی ایران

 

اساسنامه انجمن ایران­شناسی

به شماره ثبت ۵۹ و شناسه ملی ۱۰1۰۰۰۱۳۳۷۷

 

فصل اول کلیات و اهداف

     ماده 1: به‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی ایران­شناسی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود  بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های ایران­شناسی و علوم مرتبط، انجمن ایران­شناسی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می‌شود، احیا می‌گردد.

 

     ماده 2: انجمن مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است و در زمینه‌های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت (14/2/1325) دارای شخصیت حقوقی بوده و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن است.

 

     ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی محله بنی­ هاشم، خیابان بوستان نهم (شهید مجید جعفری)، خیابان شهید مجید افشاری، پلاک 99، طبقه دوم، واحد جنوب شرقی، کد پستی 1667633115 است و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

     تبصره: هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند؛ به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

 

     ماده 4: انجمن از تاریخ تصویب اساسنامه اولیه (6/7/1324) تشکیل شده و پس از چند دهه فترت (از دهه 1340 تا 12/11/1396)، برای مدت نامحدود ادامه یافته و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم وظایف و فعالیتها

     ماده 5: به‌منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده (1) این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به‌عمل خواهد‌آورد:

5-1) انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به­گونه‌ای
                     با علم ایران­شناسی و علوم مرتبط سر و کار دارند.

            5-2) همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و
                     برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن.

            5-3) ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

            5-4) ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی.

5-5) برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.

5-6) انتشار کتب و نشریات علمی.

 

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

ماده 6: انواع عضویت

6-1) عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته ایران­شناسی و رشته‌های دانشگاهی مرتبط (فرهنگ و زبانهای باستانی ایران، تاریخ ایران، باستان­شناسی ایران، زبان و ادبیات فارسی و زبان­شناسی) باشند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به ‌عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 1: افراد دارای درجه کارشناسی ارشد و بالاتر در دیگر رشته‌های دانشگاهی (غیرمذکور در بند 6-1) که آثار و فعالیتهایی در زمینه ایران­شناسی داشته­اند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: افراد دارای درجه کارشناسی در هر یک از رشته‌های مذکور در بند 6-1 می‌توانند تنها با تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

6-2) عضویت وابسته:

افراد دارای درجه کارشناسی که مدت 5 سال به ­نحوی در یکی از رشته‌های دانشگاهی مذکور در بند 6-1 شاغل باشند.

6-3) عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته‌ ایران­شناسی و رشته­ های دانشگاهی مرتبط یادشده در بند 6-1 به تحصیل اشتغال دارند.

6-4) عضویت افتخاری:

شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های گوناگون ایران­شناسی حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده‌ باشند، می‌توانند با تصویب هیأت مدیره به ‌عضویت افتخاری انجمن درآیند.

تبصره: کلیه اعضای هیأت مؤسس متقاضی دوره جدید انجمن ایران­شناسی مندرج در نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به­ شماره 104039-3/3/3 مورخ 16/5/1396 عضو دائمی افتخاری انجمن محسوب می­شوند.

6-5) اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط به ایران فعالیت دارند، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره: اعضای مؤسساتی به­مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

 

    ماده 7: هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به­عنوان حق   

    عضویت پرداخت خواهدکرد و عضویت اعضا مشروط به پرداخت حق عضویت سالانه است.

تبصره 1: پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به داراییهای  انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره 2: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

تبصره 3: حق عضویت اعضای حقوقی با حق عضویت اعضای حقیقی متفاوت خواهد بود.

 

     ماده 8: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

8-1) استعفای کتبی

8-2) عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره: تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

 

فصل چهارم ارکان انجمن

     ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از:

الف) مجمع عمومی                     ب) هیأت مدیره              پ) بازرس (بازرسان)

 

الف) مجمع عمومی

     ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به­صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

10-1) مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می‌شود، با حضور یا رأی کتبی نصف به­­علاوه یکِ کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است.

10-2) مجمع عمومی فوق‌العاده در مورد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با  تقاضای کتبی یک­سوم اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

10-3) درصورتی‌که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیابد، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهدیافت. در ضمن، اخذ آرا می‌تواند به­ صورت مکاتبه­ای -براساس آیین‌نامه‌ای که توسط هیأت مدیره تدوین می‌شود- انجام شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به‌صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌ کثیر‌الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2: یک‌سوم اعضای پیوسته می‌توانند مستقیماً اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیأت مدیره یا بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهدبود که در تقاضانامه ذکر شده‌است.

تبصره 4: هر عضو پیوسته می­تواند وکالت تنها یک عضو دیگر را در مجمع بر عهده داشته ­باشد.

تبصره 5: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آرا معتبر است.

     ماده 11: وظایف مجامع عمومی

11-1) وظایف مجمع عمومی عادی

 • انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بیش از یک بازرس اصلی)
 • تصویب خط مشی انجمن
 • بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • تعیین میزان حق عضویت
 • عزل هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)
 • بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آینده انجمن.

11-2) وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده

 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه
 • تصویب انحلال انجمن

تبصره 1: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره 2: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رییس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره 3: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می‌شوند.

تبصره 4: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس (بازرسان) نامزد کرده‌اند.

 

ب) هیأت مدیره

     ماده 12: هیأت مدیرة انجمن مرکب از هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.

           12-1) ترکیب هیأت مدیره باید مطابق شیوه­نامه کمیسیون انجمنهای علمی باشد.

           12-2) هر فرد می­تواند حداکثر عضو هیأت مدیره دو انجمن علمی باشد.

12-3) هر فرد می­تواند تنها رئیس هیأت مدیره یک انجمن علمی باشد.

12-4) هیچ­یک از اعضا نمی­توانند بیش از دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره انجمن شوند.

           12-5) حداکثر دو عضو مشمول بنـد (12-1) در صورت کسب بیش از سه­چهارم آرای حاضران در جلسه، می­توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره درآیند.

12-6) عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

12-7) هیأت مدیره حداکثر تا یک هفته پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده، با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می‌نماید.

12-8) کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیأت مدیره و خزانه­دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا نایب­رئیس هیأت مدیره معتبر است.

12-9) هیأت مدیره موظف است برحسب نیاز، هر ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

12-10) جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

12-11) کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می‌شود.

12-12) شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات  ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهدبود.

12-13) درصورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقی­ماندة دورة عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.

12-14) شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

 

     ماده 13: هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن به­شمار می­آید و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

13-1) اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

13-2) تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها

13-3) هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند، در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض، به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام ‌دهد.

13-4) جز دربارة موضوع هایی که به­ موجب مفاد اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجام ­شده، داراست.

13-5) تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز نامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه‌های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر

13-6) اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به‌غیر

13-7) انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

13-8) اجرای طرحها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن

13-9) جلب هدایا و کمکهای مالی

13-10) اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی

13-11) اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

13-12) ارسال گزارش‌های لازم به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

13-13) هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن‌های علمی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره پیشین تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

پ) بازرس (بازرسان)

     ماده 14: مجمع عمومی عادی دو نفر را به‌عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به­عنوان علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.

                تبصره: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

 

     ماده 15: وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

            15-1) بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

            15-2) بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

            15-3) گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

                تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت     

            مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگیرد.

 

فصل پنجم گروههای علمی انجمن

     ماده 16: انجمن می‌تواند گروهها و کمیته‌های زیر را تشکیل  دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می‌پردازند.

 1. گروههای تخصصی
 2. کارگروه آموزش و پژوهش
 3. کارگروه انتشارات
 4. کارگروه آمار و اطلاعات
 5. کارگروه پذیرش و روابط عمومی
 6. کارگروه گردهمایی‌های علمی

16-1) انجمن مجاز به تشکیل گروهها و کارگروههای دیگری که نیاز به آنها احساس می‌شود، نیز هست.

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

     ماده 17: منابع مالی انجمن عبارتند از:

            17-1) حق عضویت‌ اعضا

            17-2) درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره‌ای و فروش کتب و نشریات علمی

            17-3) دریافت هدایا و کمکها

            17-4) کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5 این اساسنامه خواهد شد.

     ماده 18: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌شود.

 

     ماده 19: کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به­نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می‌شود.

 

     ماده 20: هیچ­یک از مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا  سرمایه ندارند و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

 

     ماده 21: کلیه مدارک و پرونده­های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع دارای صلاحیت­، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

 

     ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

 

     ماده 23: انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروهها و احزاب سیاسی به­نام انجمن را ندارند.

 

     ماده 24: درصورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تصفیه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدکرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها، کلیه داراییهای منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

 

     ماده 25: این اساسنامه مشتمل بر شش فصل، 25 ماده، 53 زیرماده و 21 تبصره در جلسه مورخ 28/10/1399 مجمع عمومی فوق­العاده انجمن به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد.