انجمن ایران‌شناسی ایران

انجمن ایران‌شناسی ایران

 

 

مجموعه مقالات «چهارمین همایش بین‌المللی زبان ها و گویش های ایران» در ۱۳۹۷؛ گذشته و حال

🔹به کوشش محمود جعفری دهقی و شیما جعفری دهقی منتشر شد

انتشارات مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی
(مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی)
تهران، ۱۴۰۰

 

 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۰/۱۰/۰۶
علی رضاپور