انجمن ایران‌شناسی ایران

انجمن ایران‌شناسی ایران

مشروح گزارش نشست را میتوان از لینک زیر بخوانید 

 

 

 

 

 

لینک خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۹/۱۲/۰۶
علی رضاپور