انجمن ایران‌شناسی

انجمن ایران‌شناسی

شعبه دامغان انجمن ایرانشناسی در دانشگاه دامغان با حضور دکتر جعفری دهقی استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن ایرانشناسی در روز شنبه مورخ 1398/02/21 افتتاح شد.

گزارش تکمیلی به زودی...

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۸/۰۲/۲۱
علی رضاپور